Huishoudelijk Reglement

Aanvullend op de algemene voorwaarden is het huishoudelijk reglement van toepassing:

 1. Het huishoudelijk reglement geldt voor alle activiteiten en diensten van La Seldensate; hierna te noemen “cursus” of “consult”.
 2. Je hond dient voor aanvang van de cursus goed uitgelaten te zijn. Als je hond zich tijdens de cursus ontlast, dien je dit zelf op te ruimen. Je neemt zelf voldoende zakjes mee. 
 3. Laat je hond niet vlak voor een cursus eten. Maximaal 1 ½ uur van tevoren, niet korter.
 4. Graag op tijd en de gehele duur van de cursus aanwezig.
 5. Je dient je auto te parkeren op de aangewezen plekken en ervoor te zorgen dat deze geen hindering of overlast voor de buurt of omgeving veroorzaakt.
 6. Graag je mobiele telefoon op trillen of stilzetten. Voor anderen is het storend als de telefoon rinkelt en de honden raken erdoor afgeleid.
 7. Het roken en nuttigen van alcoholische dranken is tijdens de cursus niet toegestaan.
 8. Je hond dient voor, tijdens en na de cursus altijd aangelijnd te zijn. Zij mogen alleen los van de lijn als dit voor het desbetreffende gebied is toegestaan en op aanwijzing van de instructeur.
 9. De honden trainen in principe apart van elkaar en houdt altijd rekening met elkander.
 10. Houd tijdens de cursus voldoende afstand van honden van andere cursisten en op aanwijzing van de instructeur kan hiervan afgeweken worden.
 11. Honden mogen tijdens de cursus niet met elkaar snuffelen/spelen omdat dit de aandacht voor de cursist vermindert; tenzij anders aangegeven door de instructeur.
 12. Toeschouwers graag alleen toekijken en zonder hond komen. Ze vallen onder de verantwoording van de cursist en dienen zich eveneens aan de regels te houden. Graag vooraf overleggen met de instructeur.
 13. Houd altijd rekening met andere mensen, dieren, het verkeer en andere weggebruikers. Wees beleefd bij het trainen en voorkom irritaties bij andere mensen, zodat honden straks niet als vervelend ervaren worden door wandelaars, winkelend publiek enz.
 14. Als je hond een besmettelijke ziekte heeft opgelopen dan dien je dit per omgaande aan ons mede te delen zodat wij maatregelen kunnen nemen voor de groep. Je hond kan dan gedurende de ziekteperiode niet deelnemen aan de cursus. Wij zullen gezamenlijk tot een oplossing komen.
 15. Als je hond niet fit, lichamelijk niet in orde of loops is, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens men op de cursus verschijnt. Wij zullen gezamenlijk tot een oplossing komen.
 16. De instructeur deelt de locatie voor de eerstvolgende cursus via google-maps. Deze wordt uiterlijk 24 uur van tevoren naar de mobiele (groeps)app van de cursist verzonden. Bij uitzondering wordt de informatie per mail gedeeld.
 17. Op onze website en/of cursusbeschrijving van de desbetreffende discipline staat vermeld wat de cursist voor een cursus nodig heeft. Als er extra info van toepassing is, zal dit in de mobiele (groeps)app vermeld worden. Bij uitzondering wordt de informatie per mail gedeeld.
 18. De planning van de diverse activiteiten volgt via de nieuwsbrieven en andere informatieve bronnen van La Seldensate.
 19. Inzake de groepscursus probeert de instructeur zoveel mogelijk de vaste weken, dagen en tijden aan te houden, maar soms kan dit afwijken i.v.m. het lesplan of (privé) omstandigheden. Alleen bij wijzigingen of afwijkingen ontvangt de cursist een bericht.
 20. Als door ziekte en/of overmacht van de instructeur een cursus uitvalt, dan zal deze op een later tijdstip worden ingehaald. Je hebt daar recht op.
 21. Het inhalen van lessen is niet vanzelfsprekend en kan alleen bij hoge uitzondering. Na goedkeuring van de instructeur mag de gemiste groepsles binnen 3 maanden na datum ingehaald worden. Indien de cursist de cursus beëindigd, mag de gemiste groepsles nog voor het einde van de cursus ingehaald worden. Inhalen is alleen mogelijk na goedkeuring, in overleg en op vastgestelde data door de instructeur/gedragstherapeut. Er zal in geen geval restitutie van de gemiste lessen plaatsvinden.
 22. In het geval dat de cursist door overmacht langere tijd niet kan deelnemen aan de cursus, zal in overleg een gepaste oplossing aangeboden worden.
 23. De cursus gaat meestal door, alleen bij extreem weer zal de cursus niet doorgaan. Omdat de weeromstandigheden dan het trainen fysiek te zwaar maken voor de honden. De cursist ontvangt hier indien mogelijk minimaal 24 uur van tevoren via mail of app bericht over.
 24. Voor de snelle communicatie worden met toestemming van de cursist whatsapp groepen aangemaakt. Deze worden gebruikt wanneer lessen onverhoopt niet door kunnen gaan of wanneer je je wilt afmelden voor een bepaalde les. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de instructeur via deze app belaagd wordt met allerhande vragen. Voor vragen kan men terecht via de mail, messenger of in urgente gevallen per telefoon. Wij proberen altijd zo snel mogelijk te reageren.
 25. De teksten van de website kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling de website en de pagina’s met enige regelmaat te raadplegen.
 26. Voor alle activiteiten en diensten aangeboden door La Seldensate geldt dit huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden, het privacyreglement en huishoudelijk reglement zijn te allen tijde vooraf in te zien via onze website www.laseldensate.nl.
 27. La Seldensate staat voor kwaliteit en deze staat hoog in het vaandel, maar ook voor een open en eerlijk contact met de cursist en als team. Je mag de instructeur dus ook altijd feedback geven, wensen of zaken bespreken die de cursist als team zullen verbeteren.
 28. La Seldensate en de cursist volgen de R.I.V.M. maatregelen, richtlijnen en protocol m.b.t. het coronavirus Covid-19. Check regelmatig de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19